Aanmelden

Lid worden?

Wil je lid worden van The Athlete’s Foot / VC Sittardia, vul dan het formulier in.

  • Voor de betaling van de contributie (en indien van toepassing huur van kleding) gedurende het lidmaatschap, wordt aan VC Sittardia een machtiging verleend door de ingevulde rekeninghouder. Door uw naam in te vullen bij het vakje “ondertekening” machtigt u de vereniging hiervoor (een handtekening is dan niet benodigd).
  • De contributie en eventuele huur van kleding worden elk seizoen in termijnen per incasso geïnd. Deze termijnen zijn gedefinieerd in het Huishoudelijk Reglement. Het Huishoudelijk Reglement voorziet ook in nadere details over de contributie.
  • Toernooispelende CMV-leden (Cool Moves Volley) krijgen een shirt te leen van de vereniging, tegen betaling van een borg. De hoogte van de borg wordt gepubliceerd op de website.
  • De hoogte van het contributie-deel voor de vereniging en de huur van de kleding worden jaarlijks vastgesteld en ter goedkeuring voorgelegd aan de algemene ledenvergadering. Het aan de NeVoBo af te dragen contributie-deel is niet door de leden beïnvloedbaar.
  • De contributiebedragen worden gepubliceerd op de website.
  • Door inschrijving als lid kan uw naam en/of afbeelding op de website van de vereniging zichtbaar worden.